Privacy- en Cookiebeleid

Privacy en Cookiebeleid
Testmama.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgevens. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op http://www.cbpweb.nl.

In dit Privacy- en Cookiebeleid wordt uiteengezet hoe wij bij Testmama.nl met jouw persoonlijke informatie omgaan.

Jouw toestemming
Testmama.nl zal jouw persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder je toestemming. In de meeste gevallen zullen wij expliciet toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit je acties en gedrag. Door het gebruik van de Testmama.nl website, stem je ermee in dat Testmama.nl jouw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wij kunnen je vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om persoonlijke gegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Je bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als je besluit deze niet te geven kan hierdoor je deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als je aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens?
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website, moet je een persoonlijk account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken. Om lid te worden vragen we je slechts je naam en e-mail adres. Wil je daarnaast testmama worden dan hebben we tevens informatie over je persoonlijke situatie nodig (geslacht, leeftijd, naw-gegevens, gegevens over je kinderen, zwangerschap en uitgerekende datum). De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.

Tevens verzamelen we informatie over je gebruik van onze website: zoals bij voorbeeld gegevens over hoe actief je bent op de site, hoe vaak je reageert op een testoproep of een review schrijft en informatie die je kiest te delen bij het gebruik van websites van derden (zoals wanneer je gebruik maakt van de “Like”-functionaliteit op Facebook).

Waarom?
Testmama.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen.
  • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op Testmama.nl.
  • om een selectie te kunnen maken van welke testmama een product mag gaan testen.  In het kader van de optimalisatie van deze selectie kan Testmama.nl een profiel van je opstellen. Hierbij wordt vastgelegd en geanalyseerd hoe actief je bent op onze website.
  • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
  • om Testmama.nl en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

Testmama.nl bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Met wie delen we jouw persoonlijke informatie?
In beginsel delen wij jouw persoonlijke informatie met niemand buiten Testmama.nl. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij je persoonlijke gegevens kunnen delen.

  • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan je te leveren, zoals de fabrikant of postdienst.
  • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
  • Derden die je informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
  • Externe leveranciers van diensten aan Testmama.nl, zoals dataverwerkingsleveranciers.
  • Web analytic tools, zoals Google Analytics.

Beveiliging
Testmama.nl handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van jouw persoonlijke informatie dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Rechten van verzet, inzage en correctie
Testmama.nl wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonijke informatie omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid beoogt daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Testmama.nl met je persoonlijke informatie omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: info@testmama.nl.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving, kan je een bericht sturen aan info@testmama.nl, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens’.

Gebruik van cookies
Testmama.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.
Via derden, zoals affiliate netwerken, worden cookies gebruikt om een meting te verrichten van het aantal bezoekers op de website of het aantal transacties die via bepaalde links worden gedaan en waarvoor Testmama.nl een vergoeding ontvangt. Deze cookies zijn niet schadelijk en eventueel zelf via de browser te verwijderen.
Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van Testmama.nl geen gebruik kunt maken.

Websites van derden
Op de website van Testmama.nl tref je een aantal links aan naar andere websites. Testmama.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud en de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijziging van het privacy- en cookiebeleid

Testmama.nl. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Check daarom regelmatig de website voor het privacy- en cookiebeleid van Testmama.nl

Mocht je nog vragen hebben over ons privacy- en cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op via info@testmama.nl

Dit privacy- en cookiebeleid is laatstelijk gewijzigd op 25 april 2013.