Testmama Reglement

Testmama-Reglement
Dit reglement is van toepassing op de rechtsverhouding  tussen Testmama.nl en de persoon die zich heeft aangemeld als lid van Testmama.nl, hierna te noemen “lid”of “Testmama”. In dit Testmama-Reglement vind je een aantal regels en afspraken die wij met onze testmama’s maken. Je leest hier wat wij van jou verwachten en wat jij van ons kan verwachten.

 1. Testmama.nl selecteert een of meerdere Testmama’s voor ieder product dat zij wil laten testen. De selectie vindt altijd plaats aan de hand van een profiel dat wordt gemaakt aan de hand van een  vragenlijst die de Testmama heeft ingevuld. De Testmama verklaart dat zij de vragenlijst naar waarheid heeft ingevuld.
 2. Testmama.nl maakt in een testoproep kenbaar dat een bepaald product getest kan worden. Deze testoproep wordt gepubliceerd in op www.testmama.nl, en/of in social media, en/of in de Testmama.nl nieuwsbrief. Geïnteresseerde leden kunnen zichzelf aanmelden om kans te maken om testmama te worden.
 3. Leden kunnen zelf invloed uitoefenen op hun kansen om geselecteerd te worden door een actieve bijdrage te leveren aan de groei van Testmama.nl. (Meer info: link naar selectieprocedure)
 4. Als Testmama.nl  een Testmama heeft geselecteerd neemt zij contact met haar op. Leden die zich hebben aangemeld, maar niet zijn geselecteerd ontvangen hierover geen bericht.
 5. De geselecteerde Testmama krijgt het te testen product thuis gestuurd en mag het product uitproberen gedurende enkele weken. De exacte tijdsduur van de test verschilt per product en wordt vooraf vastgesteld in overleg met Testmama.nl.
 6. Tijdens de testperiode maakt de Testmama van haar bevindingen een goed leesbaar verslag , duidelijke foto’s van het product en in de meeste gevallen een informatieve video waarin zij het product bespreekt en haar mening geeft over het product.
 7. Testmama.nl  geeft van te voren richtlijnen aan waaraan het door de Testmama aangeleverde materiaal moet voldoen (bijvoorbeeld maximaal aantal woorden etc).
 8. De Testmama mag het geteste product na afloop van de test houden.
 9. De Testmama test een product in opdracht van Testmama.nl, de auteursrechten van het door de Testmama aangeleverde tekst en beeldmateriaal komen dan ook toe aan Testmama.nl.
 10. De videoreview wordt onder meer op www.testmama.nl en YouTube geplaatst.
 11. De testmama draagt er zorg voor dat op het beeldmateriaal (foto’s en video) geen andere personen te zien zijn dan zijzelf en haar gezinsleden, tenzij hiervoor toestemming wordt afgegeven door middel van een ondertekende verklaring.
 12. Wanneer de Testmama zich om welke reden dan ook niet houdt aan een of meerdere afspraken zoals neergelegd in dit reglement of aan andere aanvullende afspraken tussen Testmama.nl en de Testmama, heeft Testmama.nl  het recht om het product terug te vorderen of de kosten van het product en de overig gemaakte kosten bij haar in rekening te brengen.